A Cool Login System With PHP MySQL & jQuery | Tutorialzine demo

Dobrodošli na sajt UNKS

Ovaj deo prezentacije namenjen je članovima udruženja

Member Login

serbian | english
Vesti
10 /03/2021

Izvod iz analize kretanja cena nafte i cene motornog goriva


Trend rasta cene sirove nafte je uspostavljen početkom novembra 2020. kada se barel BRENT-a prodavao za 37,46 $, a početkom marta 2021. ova referentna nafta je dostigla cenu nešto manju od 70$...>>
22 /01/2021

Proletelo je deset dinamičnih godina


Decenija postojanja Udruženja naftnih kompanija Srbije dokaz je koliko otvorena i profesionalna saradnja može da doprinese unapređenju poslovnog ambijenta i koliko se na tome još mora raditi...>>